סינון תוכן אישי ופרטי בנטפרי

For English click here

למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה

עמוד ראשי > סינון התמונות > סינון תוכן אישי ופרטי בנטפרי

‎‎פרטיות הלקוחות חשובה לנטפרי, לכן בברירת המחדל תמונות פרטיות לא נשלחות לבדיקה אנושית אלא אם כן הלקוח מעוניין בכך ומאשר זאת ביודעין.

לקוח שמעונין בשליחת תמונות פרטיות לבדיקה יכול להגדיר זאת דרך הגדרות הסינון האישיות במקטע "הגדרות נוספות" ע"י סימון ✔ בתיבת הסימון של ההגדרה הרלוונטית ושמירת ההגדרות לאחר מכן.

אפשרות שליחת התמונות הפרטיות לבדיקה מחולקת לשני סוגי הגדרות:

אפשר לסנן תוכן שידוע כאישי או פרטי

דוגמא: תמונות בצ'אט של גוגל.

הגדרה זו תשלח לסינון תמונות אישיות (במיקומים פרטיים וכפי שהוגדר על ידי נטפרי באופן פרטני להגדרה זו, ראו דוגמא להלן) שבלא בדיקה לא ניתן לפתוח אותם בנטפרי (בדרך כלל עקב כך שאין אפשרות טכנית להבדיל בין תמונות אישיות לאלו הציבוריות), ומיועדת למי שמעדיף שתמונות אלו ייבדקו גם במחיר פגיעה אפשרית בפרטיותו.

ללא הגדרת אפשרות זו, תמונות אלו יהיו חסומות לחלוטין עם הודעת חסימה של "התמונה לא נבדקת לפי הגדרותיך" ולא יישלחו לבדיקה אנושית (עדיין ייתכן שחלק מהתמונות ייפתחו אם הן ישלחו לבדיקה ע"י לקוח אחר שיש לו גישה לתמונה, ואפשר בחשבונו את שליחת התמונות לבדיקה והמערכת מזהה שהם כבר נבדקו ואושרו, כמו"כ אם הגדרה זו לא תסומן - תמונות שנבדקו כבר תישארנה פתוחות/סגורות לפי תוצאות הבדיקה).

סנן תוכן אישי או פרטי, במקום שזה מוגדר כפתוח

דוגמא: תמונות מצורפות להודעת דוא"ל בג'ימייל.

הגדרה זו תשלח לסינון גם תמונות אישיות (במיקומים פרטיים וכפי שהוגדר על ידי נטפרי באופן פרטני להגדרה זו, ראו דוגמא להלן) שברירת מחדל פתוחות בנטפרי לחלוטין ללא סינון, ומיועדת למי שמעונין שגם תוכן זה יהיה מסונן ומבוקר אצלו.

ללא הגדרת אפשרות זו, התמונות יהיו פתוחות לחלוטין וללא בקרה כלל (גם במידה והן מופיעות במערכת של נטפרי כתמונות שנחסמו וגם אם הגדרה זו הוגדרה בעבר).