התקנת תעודה ב-PyCharm

For English click here

למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה

עמוד ראשי > תעודת האבטחה > התקנת תעודה ב-PyCharm ‎‎


יש לבצע התקנת תעודה בpip.

בנוסף להלן הוראות התקנה בתוכנה.

התקנה בממשק הגרפי

ראו הוראות בממשק גרפי בערך התקנת תעודה ב-IntelliJ IDEA, ההתקנה זהה גם PyCharm.

התקנה בשורת פקודה

ראו הוראות בממשק גרפי בערך התקנת תעודה ב-IntelliJ IDEA,

יש להוריד את התעודה של הספק של נטפרי מפה https://netfree.link/netfree-ca.crt

פתחו את שורת הפקודה במצב מנהל, והריצו את הפקודה הבאה כאשר את <Certificate Path> יש לשנות לנתיב התעודה במחשבכם וכן לשנות את הנתיב לתיקיית התוכנה בהתאם לגירסה המותקנת אצלכם:

"C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2019.1.3\jre64\bin\keytool.exe" -import -trustcacerts -alias netfree-ca -file "<Certificate Path>" -keystore "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2019.1.3\jre64\lib\security\cacerts" -storepass changeit

דוגמא נוספת לפקודה עם נתיב התקנה שונה:

"C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2019.2.3\jbr\bin\keytool.exe" -import -trustcacerts -alias netfree-ca -file "<Certificate Path>" -keystore "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2019.2.3\jbr\lib\security\cacerts" -storepass changeit

לאחר הרצת הפקודה תופיע ההודעה:

Trust this certificate?

יש להקליד yes,

לאחר מכן יופיע הפלט:

Certificate was added to keystore.