התקנת תעודה בפייתון - ספריית requests

For English click here

למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה

עמוד ראשי > תעודת האבטחה > התקנת תעודה בפייתון - ספריית requests ‎‎


ספריית requests משתמשת בשירותי ספריית certifi עבור אימות תעודות אבטחה. הוראות אלו תקפות עבור כל ספרייה שמשתמשת בספריית certifi (רשימה חלקית כאן).

הנ"ל תקף גם לגבי ספריית zeep לתקשורת מול API בפרוטוקול SOAP.


אפשרות מומלצת

במערכות windows, לאחר התקנת תוכנית ההתקנה של תעודת האבטחה יש להריץ בשורת הפקודה בהרשאות ניהול את הפקודה הבאה:

setx REQUESTS_CA_BUNDLE %ProgramData%\NetFree\CA\netfree-ca-bundle-curl.crt -m

ב- linux, אם התקנתם את התעודה לפי ההוראות כאן, תוכלו לערוך את קובץ הפרופיל (‎/etc/profile) ולהוסיף בסופו את השורה הבאה:

export REQUESTS_CA_BUNDLE=/usr/lib/ssl/certs/ca-certificates.crt

אפשרות נוספת

  • הורידו את תעודת ספק נטפרי הנוכחי מכאן.
  • שמרו את הקובץ במקום כלשהו במחשב.
  • רשמו את נתיב הקובץ המלא (לשם הדגמה, נקרא לנתיב ‎/path/to/netfree.crt).
שיטה א

פקודה זו תדפיס את נתיב קובץ התעודות שבו מתבצע שימוש בחבילת requests:

python -c "import requests; print(requests.certs.where());"

העתיקו לסוף הקובץ את התוכן של תעודת נטפרי באמצעות פקודה זו (לשם ההמחשה ,ההנחה היא ש ‎/path/to/bundle.pem הוא נתיב קובץ התעודות):

win:

type C:\path\to\netfree.pem>>C:\path\to\bundle.pem 

linux:

cat /path/to/netfree.crt >> /path/to/bundle.pem

או ידנית באמצעות עורך טקסט (מומלץ לשמור עותק של הקובץ המקורי).


שיטה ב

בתוך קוד הpython שאתם כותבים, לאחר ייבוא המודול באמצעות import requests, הוסיפו את השורות הבאות (החליפו את ‎/path/to/netfree.crt בנתיב שבו תשמרו את הקובץ באופן קבוע):

def my_where():
    return '/path/to/netfree.crt'
requests.certs.where = my_where


קישורים חיצוניים

אפשרויות נוספות ודיון, באתר stackoverflow.com

https://gitlab.com/alelec/python-certifi-win32