התקנת תעודה במכשיר אנדרואיד באמצעות TWRP

For English click here

למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה

עמוד ראשי > תעודת האבטחה > התקנת תעודה באנדרואיד > התקנת תעודה במכשיר אנדרואיד באמצעות TWRP ‎‎


המדריך מתייחס למכשיר שמותקן בו כבר TWRP.

אזהרה! ניסיון ביצוע הפעולות ללא ידע טכני עלול לגרום לתקלות חמורות. אנחנו לא לוקחים שום אחריות על ביצוע פעולות אלו


שלב א'

יש להעביר לכרטיס SD חיצוני את תעודת האבטחה הייעודית למכשירי אנדרואיד בסיומת 0. ועם קידוד שם הקובץ התואמת את הספק דרכו אתם גולשים. ניתן להוריד מכאן.

כמו"כ יש להעתיק לכרטיס ה-SD החיצוני את קובץ תיקון המערכת שנצרך לתיקון המערכת לאחר השתלת התעודות, ניתן להוריד מכאן.

שלב ב'

יש להכניס את כרטיס ה-SD למכשיר, ולהיכנס ל-recovery TWRP ע"י לחיצה כשהמכשיר מכובה על לחצן הגברת השמע ובו זמנית על לחצן הדלקת/כיבוי המכשיר (לעיתים יש ללחוץ בנוסף גם על לחצן הבית) מבלי לעזוב עד שרואים את מסך ה-recovery.

לאחר שהמסך הראשי של ה-recovery נפתח, יש להחליק את החץ במסך לצד ימין

מסך-פתיחה.png

בשלב הבא נראה חלונית שנראית כך:

Recovery twrp.png

יש ללחוץ על Mount.

בחלונית שנפתח יש לסמן data וכן Cache ו-System.

Mount twrp.png

אח"כ יש ללחוץ על הלחצן select storage ולבחור את כרטיס ה-SD.

Select storage twrp.png

במידה והתהליך הצליח עד יש לעבור לשלב הבא (ג'),

אך במכשירים רבים, בעיקר בחדשים, יש נעילה על DATA ולכן אי אפשר לסמן אותה. במקרה כזה בכדי לעקוף את הבעיה הזו יש לבצע איפוס מלא למכשיר.

אזהרה! בביצוע השלב הבא אתה עומד למחוק את כל מה שיש במכשיר כולל תמונות מסמכים וכו', יש לגבות את הכל לפני פעולה זו!

בכדי לאפס יש לחזור למסך הראשי שרואים בו את שמונת הלחצנים וללחוץ על Wipe ולאחר מכן על ללחוץ על Format Data, בחלון הבא נכתוב את המילה YES ונאשר (ע"י לחיצה על סימון ה-V למטה). לאחר שהאיפוס הושלם, יש לחזור לשלב הקודם, ואז יתאפשר סימון DATA.

2019-07-04 194706.png


שלב ג'

ישנו סייר קבצים מובנה ב-recovery שעל ידו נעתיק את תעודת האבטחה לתיקיה הייעודית במכשיר:

יש לחזור למסך הראשי של ה-recovery בו נמצאים שמונת הלחצנים וללחוץ על Advanced> File Manager.

יש למצוא את מיקום הכרטיס SD החיצוני ע"י דפדוף בין התיקיות השונות. בדרך כלל התיקיה נקראת external_sdcard.

29945-500x295,.png

נאתר שם את תעודת האבטחה שהעברנו בשלב א'. יש ללחוץ על הקובץ (לעיתים לחיצה ארוכה), יופיעו אפשרויות שונות.

יש ללחוץ על Copy ואח"כ לדפדף לתיקיית system/etc/security/cacerts וללחוץ Paste/Select, ולאשר על ידי החלקת החץ ימינה.


שלב ד'

תיקון המערכת: במסך הראשי יש ללחוץ על Install לדפדף לכרטיס SD החיצוני external_sdcard ולבחור את קובץ התיקון (שבד"כ הוא בפורמט זיפ ומתחיל עם המילים no-verity) ולאשר. אחרי גמר התהליך יש לחזור לדף הראשי ולבצע הפעלה מחדש ע"י לחיצה על Reboot ואז על System.

אם המערכת לא עולה אפשר לנסות לחזור על שלב ד' עם קבצי תיקון נוספים שניתן להוריד מכאן.


יש לציין שלפעמים יש תקלות נוספות ויש לפנות לטכנאי שמתמחה בתחום זה.