עקרונות הפתיחה של נטפרי בתקופת הקורונה

עקב מגיפת הקורונה שגורמת לכך שמשפחות מסתגרות בבתיהם או בבידוד וכדומה, קיבלנו פניות רבות ממשתמשים שמבקשים שנקל בקריטריונים הנהוגים כיום בנטפרי בפתיחת אפשרות צפיה בסרטים לנשים, הצגות לילדים וכדו', כדי להפיג את הבדידות או השיעמום.
הצגנו את השאלה בפני הרבנים הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א והגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א והגאון רבי מאיר קסלר שליט"א, והם הביעו את דעתם בצורה נחרצת שאין להקל כלל בגלל המצב, וכי אין ספק שהניסיון הרוחני של מגיפת הקורונה הוא בנושא זה, לפרוץ את גדרות השמירה והסינון הנהוגים תמיד. והגרמה"ה שליט"א אף התבטא בצורה חריפה יותר, ואמר שזה ממש חורבן גדול.

יחד עם כל בית ישראל אנו מתפללים ומקווים כי מגיפת הקורונה תסתיים במהרה. ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו.

בברכת: "ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף"...