VPN של נטפרי

For English click here

למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה

עמוד ראשי > VPN של נטפרי


שירות ה-VPN של נטפרי ניתן רק לאלה שאינם יכולים לגלוש באמצעות הדרך הרגילה - ספק אינטרנט המספק אינטרנט מסונן נטפרי
לעיון ברשימת הספקים עיין בדף ספקים ומחירים


מה זה VPN של נטפרי?

ה-VPN של נטפרי, הוא שירות מבית נטפרי אשר נותן אפשרות להתחבר לנטפרי מעל כל רשת פתוחה (להוציא רשת מסוננת או מוגבלת).

בשרתי ה-VPN של נטפרי מוגדרים מס' תצורות של VPN בכדי לאפשר חיבור יציב לנטפרי.

אפשרויות החיבור ל-VPN של נטפרי

ניתן להגדיר את החיבור לשירות במס' דרכים:

  1. נטפרי אניוואר
  2. קובץ התקנה ייעודי ל-VPN של נטפרי
  3. אפשרויות הגדרת VPN במחשב


שרתי ה-VPN של נטפרי נמצאים כהיום בישראל, ארגנטינה, ארצות הברית ובריטניה. מומלץ לבחור את השרת הקרוב ביותר למקום שבו הנכם נמצאים. עבור התחברות לשרתים בארה"ב ובבריטניה צריך שם משתמש וסיסמא שונים
בהתחברות דרך תוכנת נטפרי אניוואר ניתן להגדיר את התוכנה על בחירה אוטומטית לשרת המהיר ביותר.

הצטרפות

להצטרפות יש לפנות למערכת הפניות של נטפרי בצירוף הסבר מדוע אתם צריכים דווקא חיבור VPN (ולא חיבור של ספק רגיל), ולאחר בחינת הבקשה ואישורה תקבלו שם משתמש וסיסמה.

שם המשתמש הוא מספר הטלפון שלכם בתבנית 972XXXXXX. הסיסמא היא אקראית.

בדומה למדיניות נטפרי עם תעודת האבטחה לכל ספק בנפרד, גם לחיבור באמצעות ה-VPN תעודת אבטחה משלו, ויש להתקין אותה. (בהתקנת התעודה דרך התוכנה הייעודית או בהורדת התעודה מהקישור הרגיל, יש לשים לב שה-VPN מופעל ומחובר).

מחיר

מחיר השימוש ב-VPN של נטפרי הוא 20 ש"ח לחודש לשרתים שבישראל ובארגנטינה, ו-30 ש"ח לחודש לשרתים שבבריטניה ובארה"ב (המחיר כולל את התשלום לנטפרי עבור שירות הסינון).

בעיות חיבור

לא ניתן להתחבר עם אותו מזהה חיבור באותו הזמן בשני מקומות, בגרסאות ישנות של תוכנת אניוואר הדבר עלול לגרום לגרום לבעיות חיבור בשני החיבורים, בגירסא המעודכנת אם מתחברים במקום נוסף זה ינתק אוטומטית את החיבור במקום הראשון.

בכל מקרה בו יש תקלות חיבור, ראשית מומלץ לבדוק בתקלות חיבור נפוצות ב-VPN של נטפרי ופתרונן.

במידה ולא מצאתם פתרון והבעיה נמשכת, ניתן לפנות למערכת הפניות של נטפרי.