פרסום בנטפרי

ישנה אפשרות לפרסם בנטפרי (הפרסום מופיע בדף החיפוש של גוגל).

בנוגע לפרסום יש לפנות למייל: netfree.ad@gmail.com.

הפרסום כפוף לאישור ועדת רבנים, ואין שום התחייבות למענה ומתן הסבר על דחיית בקשה לפרסום,

מחלקת הפרסום נפרדת לגמרי ואין לפנות לנטפרי במערכת הפניות או בטלפון של נטפרי בנוגע לזה.