סינון קבצי pdf

For English click here

עמוד ראשי > נטפרי > סינון קבצי pdf

לכל אתר ישנה הגדרה אם לפתוח קבצי PDF עם סינון, או בלעדיו, או כלל לא.

סינון PDF עובד ע"י עיבוד של תוכן הקובץ וחילוץ התמונות ממנו, בדיקת התוכן שלהם והחלפה שלהם במסגרת לבנה במידה והתמונה חדשה או פסולה. כלומר: תמונה שנבדקה בעבר ונפסלה מוכנס תחתיה שטח לבן. תמונה שעוד לא נבדקה, מוכנס שטח לבן אך במקביל היא נשלחת לבדיקה ככל תמונה (בהנחה שההגדרה "העלה תמונות מוטמעות לבדיקה" מאופשרת - כברירת המחדל), אחרי הבדיקה היא תופיע בהורדה מחדש של הקובץ במידה והיא אושרה.

כתוצאה מסינון התמונות, לפעמים הקובץ יוצא משובש. ולכן בכל פתיחת קובץ pdf מתקבלת התראה שיתכן והקובץ ייצא משובש. התנהגות זו ניתנת לביטול ע"י סימון האפשרות "אל תתריע על שיבוש קבצים" שבהגדרות הסינון האישיות.